Reklamasjonstakst

En vurdering av feil / avvik / skader (forhold) som det reklameres på – for brukte og for nye boliger.

  • Bestående byggverk – Kjøp og salg av bolig (Avhendingsloven)
  • Nybygg (Budstadoppføringslova og håndverkertjeneste loven)

Reklamasjonstakst er en vurdering av feil / avvik / skader (forhold) som det reklameres på – for brukte og for nye boliger. Ofte i forbindelse med et eierskifte for en eiendom. En uavhengig teknisk vurdering av forholdet som det reklameres på. Er det byggefeil, byggeskader eller avvik i forhold til et definert krav, et referansenivå?

Ta kontakt med oss

Har du noen andre spørsmål ta kontakt via kontaktskjemaet, på e-post eller telefon.

Adresse:

Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø

Ståle Limstrand

(+47) 412 21 281
stale@byggcon.no

Trygve I. Hvassing

(+47) 917 06 776
trygve@byggcon.no

Kenn C. Arntsen

(+47) 951 35 218
kenn@byggcon.no

Stig-Arne Husmo

(+47) 957 32 674
stig-arne@byggcon.no