Tilstandsrapport

Eier en grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand.

Både tilstandsrapport og tilstandsvurdering gir eier en grundig informasjon om bygningens tekniske tilstand og hva som må påregnes av vedlikehold og utbedringer. En tilstandsrapport, eller den noe forenklede tilstandsvurdering, vil alltid være utgangspunktet for en Vedlikeholdsplan for bygningen.

Ta kontakt med oss

Har du noen andre spørsmål ta kontakt via kontaktskjemaet, på e-post eller telefon.

Adresse:

Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø

Ståle Limstrand

(+47) 412 21 281
stale@byggcon.no

Trygve I. Hvassing

(+47) 917 06 776
trygve@byggcon.no

Kenn C. Arntsen

(+47) 951 35 218
kenn@byggcon.no

Stig-Arne Husmo

(+47) 957 32 674
stig-arne@byggcon.no