Tilstandsrapport

Ønsker du en tilstandsrapport på din bolig? Denne rapporten blir utført av en takstmann som gir en teknisk vurdering av din bolig.

En tilstandsrapport er noe som blir utført av en takstmann. Den gir en teknisk vurdering av boligen som avslører avvik i byggeforskriftene, og vedlikehold boligen trenger for å opprettholde boligens funksjonsnivå.

Tilstandsrapporten inneholder avvik av ulike alvorlighetsgrader, og disse er definert etter byggeforskriftene og de forventingene som er satt i forhold til dagens standard. En tilstandsrapport, eller den noe forenklede tilstandsvurdering, vil alltid være utgangspunktet for en Vedlikeholdsplan for bygningen.

TA KONTAKT MED OSS

Har du noen andre spørsmål ta kontakt via kontaktskjemaet, på e-post eller telefon.
Adresse:

Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø