Verditakst

De som skal selge, bygger nytt, bygger om, foreta skifte eller refinansiere lån kan benytte seg av verditakst.

Verditaksten er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, og supplert med enkle målinger. Taksten benyttes som ofte som grunnlag for lån.

Takstmann kontrollmåler areal med laser. Man kan da unngå tvistesak om arealsvikt ved et evt. salg.

Verditaksten inneholder:

  • Opplysninger om selve eiendommen
  • Opplysninger om bebyggelsen
  • Areal og anvendelser
  • Beskrivelse av standard
  • Byggekostnad for eiendommens bygninger
  • Verdireduksjon for elde, bruk og manglende modernitet
  • Normal tomteverdi
  • Teknisk verdiberegning, samt markedsverdi

Salgsverdien fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet.  Takstmann har tilgang til en rekke databaser med informasjon og statistikk, der alle omsatte eiendommer i Norge er registrert.

Ta kontakt med oss

Har du noen andre spørsmål ta kontakt via kontaktskjemaet, på e-post eller telefon.

Adresse:

Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø

Ståle Limstrand

(+47) 412 21 281
stale@byggcon.no

Trygve I. Hvassing

(+47) 917 06 776
trygve@byggcon.no

Kenn C. Arntsen

(+47) 951 35 218
kenn@byggcon.no

Stig-Arne Husmo

(+47) 957 32 674
stig-arne@byggcon.no