Verdivurdering

Verdivurdering er en forenklet vurdering av eiendommens markedsverdi basert på hva tilsvarende eiendommer omsettes for i området.

En vurdering av markedsverdi og omsettelighet, ment som dokumentasjon overfor banker og finansinstitusjoner. Erstatter ikke verdi-/lånetakst og er ikke ment å brukes i forbindelse med salg. En forenklet vurdering av eiendommens markedsverdi basert på hva tilsvarende eiendommer omsettes for i området.

TA KONTAKT MED OSS

Har du noen andre spørsmål ta kontakt via kontaktskjemaet, på e-post eller telefon.

Avdeling Bodø

Dreyfushammarn 11, 8012 Bodø

Avdeling Mo i Rana

Mellomvika 1, 8622 Mo i Rana

Avdeling Tromsø

Stakkevollveien 65, 9010 Tromsø